• Slider 5
  • Slider 6
  • Slider 7
  • Slider 8
  • Slider 9
  • Slider 10
  • Slider 11

O nas

Jestem psychologiem (Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego), trenerką Familylab Polska, absolwentką rocznego szkolenia trenerskiego rekomendowanego przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne (Szkoła Trenerów Moniki Sowickiej).

Ukończyłam 2-letnie szkolenie podstawowe w Instytucie Psychoanalizy i Psychoterapii (program szkolenia afiliowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej, atestowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii Polskiego Towarzystwo Psychiatrycznego). Obecnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia w Studium Terapii Rodzin (program szkolenia oparty na podejściach psychodynamicznym i systemowym). Program szkolenia spełnia warunki konieczne do przystąpienia do procedury uzyskania certyfikatu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Odbyłam kurs trenerski dla realizatorów  „Szkoły dla Rodziców i Wychowawców” oraz cykl szkoleń w ramach programu „Dobry Rodzic – Dobry Start” organizowanych przez Fundację Dzieci Niczyje.

Swoje kwalifikacje zawodowe stale podnoszę, uczestnicząc w specjalistycznych szkoleniach i seminariach.

Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywałam: w ramach stażu w Ośrodku Terapeutycznym dla Dzieci Pracowni Psychologii Klinicznej Dziecka Uniwersytetu Warszawskiego, współpracując z Europejskim Centrum Leczenia Otyłości Dzieci i Dorosłych, pracując w Specjalistycznej Poradni Rodzinnej Dzielnicy Wawer w Warszawie, w Poradni Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży. Obecnie pracuję w Poradni Zdrowia Psychicznego w Sieradzu.

Od kilku lat wśród moich doświadczeń zawodowych istotne miejsce zajmuje pomoc psychologiczna dzieciom, nastolatkom i młodym dorosłym z cukrzycą typu 1 oraz ich rodzinom (kontakt indywidualny, zajęcia warsztatowe).  Współpracowałam z magazynem Diabetyk tworząc cykl artykułów poświęconych funkcjonowaniu psychospołecznemu, emocjonalnemu, rodzinnemu dzieci, adolescentów i młodych dorosłych z cukrzycą typu 1. We współpracy z firmami farmaceutycznymi prowadzę także warsztaty psychoedukacyjne dla personelu medycznego koncentrujące się na tematyce budowania właściwego kontaktu z pacjentem i jego rodziną.